ગુજરાતી ઉખાણાં | Gujarati Ukhana (Latest)

શાળાઓ અને ઘણી સ્પર્ધાઓમાં આવા પ્રશ્નો પુછાતા હોય છે અને મને પણ આવી પ્રવૃત્તિ કરવી ખુબ જ ગમતી. જેથી અહીં આપણે “ગુજરાતી ઉખાણાં (Gujarati Ukhana)”