12 મહિના ના નામ | Months Names in Gujarati and English

દુનિયામાં અંગ્રેજી કેલેન્ડર સિવાય પણ ઘણા કેલેન્ડર છે, જેમ કે હિન્દૂ કેલેન્ડર અનુસાર આપણા મહિના અંગ્રેજી મહિના થી અલગ છે. તેથી જ મહિનાઓમાં ઘણા લોકોને

100+ ફળો ના નામ | Fruits Name in Gujarati and English

ફળો આપણા શરીરને સૌથી વધુ જરૂરી વિટામિન અને પોષક તત્વો પ્રદાન કરે છે, જેથી ડોક્ટર પણ બીમાર પડીએ ત્યારે ફળો નું સેવન કરવાનું કહે છે.

9 ગ્રહો ના નામ | Planets Name in Gujarati and English

તમે કદાચ આપણા સૂર્યમંડળના મુખ્ય પદાર્થ વિષે ગુજરાતીમાં જાણતા હશો, જયારે આપણી પૃથ્વી પણ તેમનો એક સભ્ય છે. પણ શું તમને બધા ગ્રહો ના નામ